منو

بچه های آسمانی (آموزش روخوانی قرآن کریم) قسمت پنجم

  • بازدید: 1113
 بچه های آسمانی
آموزش روخوانی قرآن کریم جلسه پنجم با حضور استاد محسن منعمی (کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی و مدرس دوره های آموزش قرآن کریم)