منو

آرشیو پخش زنده ویژه برنامه سلامت ـ چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/24 ساعت 19

  • بازدید: 980
ویژه برنامه سلامت ـ کاری از دانشکده پیراپزشکی شهرستان فردوس
با همکاری بنیاد خیریه فرهنگی المهدی (عج)
کارشناس برنامه: دکتر محمدحسین باوقار
زمان پخش برنامه: چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/24 ساعت 19