منو

آماده کردن هدیه برای نیمه شعبان

  • بازدید: 1290

تهیه و آماده سازی آویز ماشین جهت نیمه شعبان

دلنوشته مهدوی

رسم بدی ست آقا جان؛
هرشب به جای من توبه
و هرطلوع‌بر من دعا
ولی....
من فقط بسنده میکنم بر جمعه ها.....
آقا من دروغ میگویم عاشقم؛
کل عشقی که از آن دَم میزنم،
درجمله ی «اللهم عجل لولیک الفرج» حبس شده.
همه ی انتظار را درغروب‌ جمعه معنا کرده ام
غروب جمعه ای که بی خبر از حال تو ،فکری به حال گرفته ی‌دلِ خود میکنم.....
آنقدر چشمهایم از حرام پُرشد که چشمهای اشکبارت را ندیدم
چیزی زیر‌لب زمزمه میکردی من باز هم نَشِنیدم.
چشمان تارِمن لحظه ای لایق دیدار نشدند...!!
ببخش؛
من کم با گناهانم درِخانه ی حیدر کرار را به آتش نکشیدم
کل هفته گناه و جمعه به انتظار
خجالت از این همه انتظار هم خوب است....
.
.
ای که رفته رفته بگذرد ز عمرمن
دوباره بهارِما خزان شدنیامدی
ز روز ها گذر کردیم و رسیدیم به عمر
به امید آمدنت چه ها کردیم نیامدی

چه صبح ها که نشستیم به انتظار
طلوع‌ما رفته رفته غروب شد نیامدی
ای که تا به سر نرسیده عمرمان بیااا
چه عمرها به ندیدنت به سرشدُ نیامدی(اسدی)